Mats Holmquist: Svensk jazzbibliografi


Idén till en svensk jazzbibliografi föddes för drygt 10 år sedan. Efter kontakt med Visarkivet bestämdes att påbörja arbetet och i maj i år publicerades den på Visarkivets hemsida. Bibliografin skall omfatta i princip alla böcker (dock ej skönlitteratur) som är utgivna i Sverige om jazz samt alla böcker på andra språk om svensk jazz. Bibliografin, som består av sex kapitel, omfattar idag drygt 300 titlar från 30-talet fram till i år, och skall kontinuerligt uppdateras. De enskilda böckerna recenseras inte i bibliografin – däremot ges en sammanfattning om vad varje bok handlar om. Kanske kommer bibliografin en dag också att ges ut i bokform.

Arbetet med bibliografin, där Visarkivet under alla år bistått mig med sin kunskap och inte minst med sin hemsida, har från min sida skett helt på min fritid. Till vardags arbetar jag med redovisning och bokföring.
Mats Holmquist är en 55-årig civilekonom från Göteborg, som varit intresserad av jazz hela sitt liv. Under många år brevväxlade han flitigt med flera kända jazzpionjärer – Preston Jackson, Clyde Bernhardt, Herbert Cowans och Johnny Blowers för att nämna några. Dessa musiker hade han också nöjet att få träffa personligen vid sina resor till USA och vid deras resor till Europa. Svensk jazzbibliografi är Mats Holmquists första större insats inom jazzforskningen. Just nu arbetar Holmquist med att färdigställa sitt första skönlitterära arbete – en novellsamling.