Martin Westin: Rowland Greenbergs medverkan i Charlie Parkers sverigeturné


Hösten 1950 turnerade Charlie Parker i Sverige. Den norske trumpetaren Rowland Greenberg har i olika sammanhang berättat hur han ombads att medverka. Det har senare funnits en viss oklarhet rörande omfattningen av Greenbergs deltagande i turnén.

2014 kom Martin Westins bok Charlie Parker i Sverige, med en avstickare till Köpenhamn. Han berättar om sin kartläggning av turnén och om Greenbergs roll i denna den kanske märkligaste händelsen i svensk jazzhistoria.

Martin Westin är medarbetare i Orkester Journalen och sekreterare i Gruppen för Svensk Jazzhistoria.