Jan Bruér: Egil Johansen och hans förhållande till jazzen i Sverige


Egil "Bop" Johansen (1934-1998) kom från Norge till Stockholm för att spela med Simon Brehms orkester 1954 och intog snart en ledande position som trumslagare i Arne Domnérus Nalen-band och i Harry Arnolds Radioband. Under sina sista decennier ledde han den flexibla gruppen Jazz Incorporated med sin slogan "Bebop is beautiful".

Jan Bruér fil. dr. i musikvetenskap (avhandlingen Guldår & Krisår, Svensk jazz under 1950- & 60-talen, kom 2007), ansvarig för skivserien Svensk Jazzhistoria 1899 - 1969, 10 CD-boxar på Caprice. Vice ordf i Gruppen för Svensk Jazzhistoria.