Odd Skårberg: Jazzforskning i Norge: En gjennomgang av norske hovedoppgaver, masteroppgaver og doktoravhandlinger med jazz som tema fram til 2014.


Innlegget vil dokumentere antall norske publiserte hoved/masteroppgaver samt doktoravhandlinger med jazz som tema. Den tematiske bredde vil bli diskutert, samt oppgavenes institusjonelle tilknytning.
På bakgrunn av dette vil innlegget skissere noen utfordringer som historisk synes å ha spilt inn i forsøk på å etablere av robuste forskningsmiljøer for jazz i Norge.

Innlegget bygger på innsamlet forskningsmateriale fra forfatterens deltakelse i Høgskolen i Hedmarks forskningsprosjekt Musical gentrification and socio-cultural diversities som er støttet av Norges Forskningsråd i perioden 2013-16. Et målene med denne forskningen er nettopp å undersøke tendenser i publiseringstemaer knyttet til forskning, som for eksempel, sjanger, temaer, nasjonalt/ikke-nasjonalt fokus osv.

Information in English.

Odd Skårberg er professor ved Høgskolen i Hedmark. Han har publisert kapitler om norsk populærmusikkhistorie i Norges Musikkhistorie (Oslo: Aschehoug), har bidratt med kapitler om jazz og populærmusikk i Vestens Musikkhistorie fra 1600 til vår tid (Oslo: Cappelen Damm, 2012), i tillegg til å publisere artikler om jazz og populærmusikk med et historiografisk perspektiv. I løpet av perioden 2013-2016 deltar Skårberg i et prosjektet Musical gentrifisering and socio-cultural diversities, finansiert av Norges Forskningsråd.