Erlend Skaatan Hegdal: Charleston i Grukkedalen: Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1920


Prosjektet Charleston i Grukkedalen dokumenterer Norges tidlige kjennskap til den svarte amerikanske musikktradisjonen med utgangspunkt i gjestespill av afrikansk-amerikanske artister.

Etter avskaffelsen av slaveriet i USA på midten av 1860-tallet, søkte mange svarte amerikanere arbeid i underholdningsindustrien som dansere, musikere og sangere. I de påfølgende tiårene reiste en rekke av disse utøverne til Europa, hvor livsvilkårene var bedre enn i hjemlandet. Innen århundreskiftet var de afrikansk-amerikanske artistene svært vanlige innslag på varietéscenene, så også i Norden. Mens det er velkjent at jazzen ble introdusert i Norge ved inngangen til 1920-tallet, er den afrikansk-amerikanske musikkens tilstedeværelse i det norske samfunnet i tiårene før dette i praksis et ikke utforsket felt. Å bidra til å tette dette hullet i den norske musikkhistorielitteraturen er prosjektets hovedanliggende.

Gjennom omfattende innsamling av førstehåndskilder dokumenteres virksomheten til afrikansk-amerikanske «negerkomikere», konsertsangere, messingblåsere, dansere og revygrupper. I kildematerialet inngår også et utvalg hvite blackface-artister; utøvere som portretterte og karikerte svart amerikansk musikkutøvelse, og var med på å legge føringer for den tidlige afrikansk-amerikanske artistvirksomheten. De norske førstehåndserfaringene med den afrikansk-amerikanske musikktradisjonen utgjør en kime til den påfølgende jazz- og populærmusikkhistorien.
Erlend Skaatan Hegdal forsvarte våren 2015 sin doktorgradsavhandling Charleston i Grukkedalen – Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1940 ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.