Erling Wicklund og Hans Weisethaunet: Norsk jazz sett fra Norge


Norsk jazz er ofte karakterisert utenfra, gjerne som noe litt eksotisk, kjølig eller «nordisk». Men hvordan ser dette landskapet ut fra et kritisk norsk jazzperspektiv?
Wicklund har vært jazzjournalist og musikkprodusent i NRK siden 1968, hvor han har levert musikalsk velinformert musikkritikk i radioformat i en årrekke. Hvilke kriterier ligger bak en slik kritikervirksomhet? Oppleves norsk jazz annerledes hørt med norske ører enn med utenlandske? Kan jazzen i det hele tatt underkastes en kritisk analyse? Disse perspektivene vil bli tatt opp i dialogen mellom Wicklund og Weisethaunet. Ambisjonen er ikke å gi endelige svar, men å kaste lys over noen av kriteriene som er rådende i jazzkritikken.
Erling Wicklund er jazzjournalist, musikkprodusent, musikkarrangør og musiker (trombone). Han har virket som jazzkritiker og musikkjournalist i NRK i 46 år, fra 1968-2014. Wicklund er fremdeles aktiv som musiker, og har medvirket ved en rekke plateinnspillinger. Han har også vært produsent ved flere plateutgivelser, bl.a. med Radka Toneff, The Norwegian Radio Big Band, Carl Magnus Neumann, Thorgeir Stubø m.fl.

Hans Weisethaunet er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har gjort forskning innen musikk og kulturantropologi, bl.a. feltarbeid i Nepal og New Orleans. Han har også skrevet om musikkjournalistikk og rockkritikk, bl.a. bokutgivelsen Rock Criticism from the Beginning(Lindberg et al., Peter Lang 2005).