Alf Arvidsson: Svenska jazzdiskurser 1919-1969


Detta är en undersökning av hur man skrivit om jazz i svensk press, vem som har skrivit, för vem och i vilka medier/genrer. Syftet är att ringa in hur jazz blivit meningsfull genom att placeras inom olika diskurser, vilka skribenter som varit betydelsefulla, och hur detta hänger samman med jazzens stilistiska och sociala förändringar. Ett mål är att, förutom mer summerande översikter i artikelform, producera en kommenterad antologi med klassiska, tidstypiska och belysande texter.

Presentationen kommer att utgöras av en modell för vilka urvalsprinciper som kommer att styra projektet. Kortfattat kan de formuleras som: vilka betydelsefulla skribenter har varit verksamma? Vilka debatter har varit minnesvärda? Hur har introduktionen av nya stilar, musiker, användningar etc kommenterats och diskuterats? Vilka textgenrer har använts för att skriva om jazz? Analysen kommer att kretsa kring hur man skrivit om jazz, vilka syften texterna haft och hur skribenter positionerar sig själva och jazzen genom sina texter.
Alf Arvidsson är professor i etnologi vid Umeå universitet. Flera studier om jazz, senast monografin ”Jazzens väg inom svenskt musikliv”, samt andra studier i musik och folklore.